วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

สวนป่าห้วยศอก


สวนป่าห้วยศอก อยู่ในท้องที่หมู่บ้านห้วยตาด ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เส้นถนน เลย-ด่านซ้าย  อยู่ห่างจากอำเภอด่านซ้าย  กิโลเมตร  ห่างจากแม่น้ำเหือง  ชายแดน ไทย-ลาว ตำบลปากหมัน อำเภอ ด่านซ้าย ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดเลย ระยะทาง ๗๗ กิโลเมตร  ปัจจุบันอยู่ติดกับที่ดินของอ่างเก็บน้ำห้วยศอก

สวนป่าห้วยศอก เป็นที่ที่เป็นภูเขา เนิน สูง ต่ำ สลับกับร่องน้ำธรรมชาติ มีลำน้ำห้วยตาดไหลมามาบรรจบกันกับลำน้ำห้วยศอก  ก่อนจะไหลลงสู่ อำเภอด่านซ้าย

เมื่อปี  ๒๕๓๓ ได้มีการจดทะเบียนเป็นสวนป่าห้วยศอกและเริ่มปลูกไม้หลายชนิด ไม่มีการตัดต้นไม้ที่มีอยู่เดิม

หลังจาก ๓๐ ปี  สวนป่าห้วยศอกได้เป็นสถานที่ตัวอย่างในการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์   เป็นที่มีต้นไม้พันธ์พืชหลากหลายและมีสัตว์ป่ากลับมาอาศัย เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านห้วยตาด ที่เข้ามาหาเห็ด หน่อไม้ ด้วง หนอน จิ้งหรีด ตามธรรมชาติ

สวนป่าห้วยศอกมีเนื้อที่ ๓๖๘ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา  ความกว้าง ๖๐๐ เมตร  ติดกับถนนหลวงหมายเลข ๒๐๑๓  เลย-ด่านซ้าย

มีบ้านพัก  ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง  และสถานที่สาธารณูปโภค ๘  แห่ง  บ่อบาดาล ๒ จุด  เขื่อนมูลดินเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง ๓ แห่ง ถนนคอนกรีต   กิโลเมตร  ถนนรุกรัง ๓ กิโลเมตร  ทางเดิน ๑๒ กิโลเมตร  ในสวนมีต้นสักขนาดใหญ่  ประมาน ๑,๐๐๐ ต้น  ต้นสักที่กำลังเติบโตประมาน ๑๕,๐๐๐ ต้น  มีต้นลิ่นจี่  ๔๐ ต้น  ลำไย ๔๐ ต้น  นอกจากนั้น  มีส้มโอ ขนุน กล้วย  มะละกอ  ทุเรียน อย่างละเล็กน้อย

สวนป่าห้วยศอกเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการรักษาพรรณไม้ ป่าเขาให้อุดมสมบูรณ์ในแบบของเอกชนที่ยังคงใช้วิถีพึ่งพิงธรรมชาติกับชุมชน  และบรรดาสัตว์ต่างๆดังเดิมที่ยังมีอยู่  พร้อมความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยไปกับธรรมชาติได้อย่างดี. 

The Hueysok Tree Estate lies within the boundaries of the village of Hueytad, Sub-District Kokngam, District Dansai, Province Loei. The estate is located on the main trunk road 2013 that leads from Dansai to Phurua, and further to Loei. The distance from the estate to the centre of the market at Dansai is 6 km, to Phurua 31 km, to Loei 78 km, to Petchaboon 132 km, to Phitsanuloke 150 km, and to Pakman on the Thai-Lao border 38 km.

The estate extends over a large area of high and low hills separated by creeks and valleys. These mountainous conditions are characteristic of the Province of Loei. Two main rivulets flow into and meet within the estate, where the Hueysok then absorbs the Hueytad before continuing onto Dansai market, where it joins the Man river.

In the year 1990, the estate obtained permission from the Royal Forestry Department to grow several species of tree for commercial purposes on what was then an area of abandoned and partially eroded agricultural land. Over the last thirty years, the Hueysok Tree Estate has successfully reforested the entire area and created a home to a wide variety of plants and small wildlife. In addition, it has become a source of food for the villagers of Hueytad, who fish in the ponds and rivulets, and collect mushrooms, bamboo shoots, beetles, worms, and crickets within the forest. It is a great honour for the estate that the authorities have classified the Hueysok Tree Estate as an exemplary forestry activity that can serve as a teaching ground for the public.

The Hueysok Tree Estate covers 368 rai (one rai equals 1,600 sq.m.) of land. On a length of 600 meters, it directly borders the main trunk road 2013 that connects Dansai with Phurua and Loei. Since 2016, the estate's immediate neighbour along the northern boundary is the new Water Reservoir Hueynamsok, which was built and is operated by the Royal Irrigation Department.

Within the estate, there are approximately 1,000 fully grown teak trees, in addition to 15,000 teak trees in various stages of growth. The estate also supports 40 lychee trees, 40 longan trees and specimen of jack fruit, durian, pomelo, bananas and papaya. The area has been made accessible by a 2 km long concrete road and 3 km of gravel road, in addition to 12 km of walking paths. There is one dwelling house and one dwelling cottage as well as two artesian wells and eight utility installations.  In addition, three earthen dams retain rain water in artificial ponds for use during the dry season.

The Hueysok Tree Estate contributes significantly to the preservation of indigenous plant and small wildlife, and stands as a fine example of how a private initiative can rely to an important degree on nature to restore former forest land, through providing consistently optimal conditions over the long term.
x